ايزوگام شايان بام دليجان ثبت (285)

تهران شهر ري، خيابان حسن يزدان خواه، پلاك176 طبقه اول
55916931 44701125 22887455
55961621
info@shayanbam.ir
توضیحات کلی :

توليد انواع ايزوگام هاي (عايق رطوبتي) پليمري در دو نوع فويلدار و پودري و مشتقات

www.shayanbam.ir

 

توليد انواع ايزوگام هاي (عايق رطوبتي) پليمري در دو نوع فويلدار و پودري و مشتقات

www.shayanbam.ir

 

تهران شهر ري، خيابان حسن يزدان خواه، پلاك176 طبقه اول