صنعتي آژير (سهامي خاص)

تهران ميدان وليعصر، ابتداي خيابان كريمخان زند، پلاك314 داخل نيم طبقه
88946585 88943693 88944155
88942930
info@ajir.ir
توضیحات کلی :

توليد راديانت، رادياتور (فولادي) و لوله هاي آژير پايپ

تلفن : 55243838 (021) فاکس : 55243737 (021)

www.ajir.com

توليد راديانت، رادياتور (فولادي) و لوله هاي آژير پايپ

تلفن : 55243838 (021) فاکس : 55243737 (021)

www.ajir.com

تهران ميدان وليعصر، ابتداي خيابان كريمخان زند، پلاك314 داخل نيم طبقه