بازرگاني رادمان

تهران خيابان15خرداد غربي، سراي رازي، طبقه اول واحد6
55162131 55620585 55625878
55625878
trading.radman@yahoo.com
توضیحات کلی :

هيه و توزيع ابزار آلات صنعتي و ساختماني (نفت و گاز و پتروشيمي)

 

هيه و توزيع ابزار آلات صنعتي و ساختماني (نفت و گاز و پتروشيمي)

 

تهران خيابان15خرداد غربي، سراي رازي، طبقه اول واحد6