TinDepot

تهران
02122288840
info@tindepot.ir
توضیحات کلی :

گروه کالای ساختمانی تین نمایندگی فروش مستقیم انواع فلاش تانک توکار ایتالیایی شرکت اولی می باشد. استفاده از فلاش تانک های توکار مزیت های بسیار زیادی از جمله صرفه جویی در مصرف آب و نیز افزایش زیبایی سرویس های بهداشتی را
داراست. شرکت تین فروش آخرین تولیدات سال 2014 شرکت اولی را به انجام می رساند. در ذیل به برخی از مزایای این نوع فلاش تانک ها اشاره شده است:

عملکرد بی صدا به دلیل عایق بودن مخزن و استفاده از شناورها و اتصالات مخصوص

چارچوب فلزی استفاده شده برای فرنگی های دیواری ( وال هنگ ) قابلیت تحمل وزن تا 400 کیلوگرم را دارد.

افزایش زیبایی فضای داخلی سرویس بهداشتی

نظافت آسان و افزایش بهداشت محیط سرویس بهداشتی

صرفه جویی در مصرف آب به دلیل اسفاده از کلیدهای تخلیه دو ظرفیته ( صرفه جویی آب تا %50 درصد ) و جلوگیری از ورود آب به مخزن در هنگام تخلیه فلاش تانک با استفاده از کیت های ویژه که به باعث صرفه جویی به طور میانگین 9 لیتر در روز برای هر واحد بهداشتی است.

tindepot.ir

گروه کالای ساختمانی تین نمایندگی فروش مستقیم انواع فلاش تانک توکار ایتالیایی شرکت اولی می باشد. استفاده از فلاش تانک های توکار مزیت های بسیار زیادی از جمله صرفه جویی در مصرف آب و نیز افزایش زیبایی سرویس های بهداشتی را
داراست. شرکت تین فروش آخرین تولیدات سال 2014 شرکت اولی را به انجام می رساند. در ذیل به برخی از مزایای این نوع فلاش تانک ها اشاره شده است:

عملکرد بی صدا به دلیل عایق بودن مخزن و استفاده از شناورها و اتصالات مخصوص

چارچوب فلزی استفاده شده برای فرنگی های دیواری ( وال هنگ ) قابلیت تحمل وزن تا 400 کیلوگرم را دارد.

افزایش زیبایی فضای داخلی سرویس بهداشتی

نظافت آسان و افزایش بهداشت محیط سرویس بهداشتی

صرفه جویی در مصرف آب به دلیل اسفاده از کلیدهای تخلیه دو ظرفیته ( صرفه جویی آب تا %50 درصد ) و جلوگیری از ورود آب به مخزن در هنگام تخلیه فلاش تانک با استفاده از کیت های ویژه که به باعث صرفه جویی به طور میانگین 9 لیتر در روز برای هر واحد بهداشتی است.

tindepot.ir

تهران