شرکت تولیدی داروین

خراسان شمالی ، شیروان ، خیابان سعدی ، چهار راه گلستان ، اول خیابان حکیم
05856235942
info@darvin.ir
توضیحات کلی :

تولیدی داروین در نیم دهه فعالیت خود توانسته با تولید انواع لباس کار توجه بسیاری از مشتریان خود را جلب کنید.
برخی از تولیدات ما به شرح ذیل می باشد:
لباس کار
لباس کارمندی
مانتو و مقنعه
لباس فرم
جلیقه خطر
البسه جوشکاری
البسه آتش نشانی
شلوار تک
روپوش تک
پیراهن مردانه
بارانی و پانچو

و هر گونه سفارشی طبق نمونه و گلدوزی و چاپ شما شرکت محترم را می توانیم با بهترین کیفیت ارائه کنیم

 

darvin.ir

تولیدی داروین در نیم دهه فعالیت خود توانسته با تولید انواع لباس کار توجه بسیاری از مشتریان خود را جلب کنید.
برخی از تولیدات ما به شرح ذیل می باشد:
لباس کار
لباس کارمندی
مانتو و مقنعه
لباس فرم
جلیقه خطر
البسه جوشکاری
البسه آتش نشانی
شلوار تک
روپوش تک
پیراهن مردانه
بارانی و پانچو

و هر گونه سفارشی طبق نمونه و گلدوزی و چاپ شما شرکت محترم را می توانیم با بهترین کیفیت ارائه کنیم

 

darvin.ir

خراسان شمالی ، شیروان ، خیابان سعدی ، چهار راه گلستان ، اول خیابان حکیم