تیرچه با کد استاندارد10 رقمی (لیست قیمت)

شهریار
info@terche.com
تیرچه با کد استاندارد 10 رقمی لیست قیمت تیرچه بر اساس استاندارد سازمان برنامه : تیرچه فلزى 1800 تومان هرکیلو وسفالى زیر 3 متر : 7300 تومان و 3 تا 4 ">
توضیحات کلی :
تیرچه با کد استاندارد 10 رقمی لیست قیمت تیرچه بر اساس استاندارد سازمان برنامه : تیرچه فلزى 1800 تومان هرکیلو وسفالى زیر 3 متر : 7300 تومان و 3 تا 4 متر 8200 تومان و 4 تا 5 متر 9200 تومان 5 تا 6 متر 9700 تومان بالاى 6 متر 11700 تومان تولید کننده تیرچه فلزی و سفالی و پاشنه بتون و بلوک سیمانی سبک در ابعاد 7 و 8 و 9 و 10 و 15 و 20 و فوم سقفی قیمتهای بی رغیب بلوک تحویل در محل پروژه شما: بلوک 8 مشابه بلوک ده 450 تومان و بلوک 10 530 تومان و بلوک 15 600 تومان و فوم سقفی با 20 سال سابقه تولید استفاده برای تیرچه از میلگرد و ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان و کاشان و فوندوله تهران و بتن عیار 350 تحویل تیرچه سفالی 4 روزه و فلزی 48 ساعته با ارایه نمونه کار در تهران و تاییدیه کارفرما

 

تیرچه با کد استاندارد 10 رقمی لیست قیمت تیرچه بر اساس استاندارد سازمان برنامه : تیرچه فلزى 1800 تومان هرکیلو وسفالى زیر 3 متر : 7300 تومان و 3 تا 4 متر 8200 تومان و 4 تا 5 متر 9200 تومان 5 تا 6 متر 9700 تومان بالاى 6 متر 11700 تومان تولید کننده تیرچه فلزی و سفالی و پاشنه بتون و بلوک سیمانی سبک در ابعاد 7 و 8 و 9 و 10 و 15 و 20 و فوم سقفی قیمتهای بی رغیب بلوک تحویل در محل پروژه شما: بلوک 8 مشابه بلوک ده 450 تومان و بلوک 10 530 تومان و بلوک 15 600 تومان و فوم سقفی با 20 سال سابقه تولید استفاده برای تیرچه از میلگرد و ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان و کاشان و فوندوله تهران و بتن عیار 350 تحویل تیرچه سفالی 4 روزه و فلزی 48 ساعته با ارایه نمونه کار در تهران و تاییدیه کارفرما

 

شهریار