برسا

تهران - فلسطین جنوبی - پ 12
02166404084
info@tjkmed.com
طراحی واجرای سیستم شوتینگ (شوت زباله)
دریچه های تنظیم هوا -دیواری- دریچه های سقفی- دریچه فن کوئلی ودمپرهای بین کانالی
طراحی واجرای کا">
توضیحات کلی :
طراحی واجرای سیستم شوتینگ (شوت زباله)
دریچه های تنظیم هوا -دیواری- دریچه های سقفی- دریچه فن کوئلی ودمپرهای بین کانالی
طراحی واجرای کانالهای تهویه هوا - کولر- هواساز- فن کوئل

 tjkmed.com

طراحی واجرای سیستم شوتینگ (شوت زباله)
دریچه های تنظیم هوا -دیواری- دریچه های سقفی- دریچه فن کوئلی ودمپرهای بین کانالی
طراحی واجرای کانالهای تهویه هوا - کولر- هواساز- فن کوئل

 tjkmed.com

تهران - فلسطین جنوبی - پ 12