گروه صنعتی عرشه کاران

کرج - خیابان درختی - میدان عطار - ساختمان الماس - طبقه چهارم- واحد 13
info@arshehkaran.com
توضیحات کلی :

شرح خدمات و فعالیتها :

اجرای سقف عرشه فولادی با ظرفیت روزانه 1000 متر مربع .
اجرای بتن با تکنولوژی الیاف کربن جایگزین میلگرد حرارتی .
اجرای گلمیخ با دستگاه استاد ولدینگ روزانه 5000 عدد .
اجرای شبکه و پوشش بتن .
اجرای سقف تیرچه کرومیت .
اجرای سقف کامپوزیت
بتن ریزی و کف سازی با ماله پروانه ای و کاتر .
اجرای سازه های فلزی
کاشت میلگرد و بولت 
انکربولت

arshehkaran.com

شرح خدمات و فعالیتها :

اجرای سقف عرشه فولادی با ظرفیت روزانه 1000 متر مربع .
اجرای بتن با تکنولوژی الیاف کربن جایگزین میلگرد حرارتی .
اجرای گلمیخ با دستگاه استاد ولدینگ روزانه 5000 عدد .
اجرای شبکه و پوشش بتن .
اجرای سقف تیرچه کرومیت .
اجرای سقف کامپوزیت
بتن ریزی و کف سازی با ماله پروانه ای و کاتر .
اجرای سازه های فلزی
کاشت میلگرد و بولت 
انکربولت

arshehkaran.com

کرج - خیابان درختی - میدان عطار - ساختمان الماس - طبقه چهارم- واحد 13