آژند بتن ایرانیان

تهران سهروردی شمالی خیابان خرمشهر شماره ۲۹ واحد ۲۸
02188534341
Azhandbeton@yahoo.com
توضیحات کلی :

تولید کننده افزودنی های بتن و فرآورده های شیمی ساختمان از قبیل :
گروت
گروت سیمانی و گروت اپوکسی
فوق روان کننده بتن 
ژل میکروسیلیس
نفوذگر
ملات تعمیراتی
چسب بتن
چسب سرامیک پودری و....

تولید کننده افزودنی های بتن و فرآورده های شیمی ساختمان از قبیل :
گروت
گروت سیمانی و گروت اپوکسی
فوق روان کننده بتن 
ژل میکروسیلیس
نفوذگر
ملات تعمیراتی
چسب بتن
چسب سرامیک پودری و....

تهران سهروردی شمالی خیابان خرمشهر شماره ۲۹ واحد ۲۸