عایق نوظهور پارسیان

تهران - خ جمالزاده جنوبی - پ 110
02166891989
bbkbagheri@yahoo.com
توضیحات کلی :

تولید کننده عایق پیش ساخته پلی یورتان و هیدن سیتی
تولید کننده ماستیک های پوششی .چسب.ودرزگیر
تولید کننده ژل و پودر زنگ ضدا برای کلیه فلزات
تولیید کننده بستهای عایقکاری
مجری عایکاری سرد بروشهای اسپری وتزریقی در محل و گرم
تامین کننده کلیه ملزومات عایقکاری

 

تولید کننده عایق پیش ساخته پلی یورتان و هیدن سیتی
تولید کننده ماستیک های پوششی .چسب.ودرزگیر
تولید کننده ژل و پودر زنگ ضدا برای کلیه فلزات
تولیید کننده بستهای عایقکاری
مجری عایکاری سرد بروشهای اسپری وتزریقی در محل و گرم
تامین کننده کلیه ملزومات عایقکاری

 

تهران - خ جمالزاده جنوبی - پ 110