داریس ایمن پارس

تهران - خ امام خمینی - میدان حسن آباد - مجتمع تجاری رشید 1 - طبقه بالای همکف - واحد 24
02166751295
info@darissafety.com
توضیحات کلی :

شرکت داریس ایمن پارس ( سهامی خاص ) بشماره ثبت 304416 از سال 1385 بطور غیر رسمی و از سال 1386

بطور رسمی و ثبت شده فعالیت خود را آغاز کرد . زمینه فعالیت این شرکت تهیه و توزیع تجهیزات ایمنی حرفه ای و

بهداشت شغلی می باشد .

در ابتدای امر دایره محصولات ارائه شده بسیار محدود بود و حداکثر شامل3-2 ایتم می شد.اما بعد ها به لطف پروردگار

این محدوده افزایش چشمگیری یافت و تا به امروز به حدود 110 ایتم بالغ میگردد .

گام بعدی و جدید شرکت داریس ایمن پارس ارائه راهکاری جدید در جهت خرید ارزان و آسان و سریع می باشد :

اولین فروشگاه آنلاین تحهیزات ایمنی و حفاظت فردی در ایران

سهولت دسترسی به این فروشگاه از هر نقطه ازکشور و جهان بدون توجه به بعد مسافت و ساعت از شبانه روز

( 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ) و قیمتهای نازل ارائه شده ‚ آن را از تمام فروشگاههای فیزیکی مشابه متمایز می سازد .

شرکت داریس ایمن پارس ( سهامی خاص ) بشماره ثبت 304416 از سال 1385 بطور غیر رسمی و از سال 1386

بطور رسمی و ثبت شده فعالیت خود را آغاز کرد . زمینه فعالیت این شرکت تهیه و توزیع تجهیزات ایمنی حرفه ای و

بهداشت شغلی می باشد .

در ابتدای امر دایره محصولات ارائه شده بسیار محدود بود و حداکثر شامل3-2 ایتم می شد.اما بعد ها به لطف پروردگار

این محدوده افزایش چشمگیری یافت و تا به امروز به حدود 110 ایتم بالغ میگردد .

گام بعدی و جدید شرکت داریس ایمن پارس ارائه راهکاری جدید در جهت خرید ارزان و آسان و سریع می باشد :

اولین فروشگاه آنلاین تحهیزات ایمنی و حفاظت فردی در ایران

سهولت دسترسی به این فروشگاه از هر نقطه ازکشور و جهان بدون توجه به بعد مسافت و ساعت از شبانه روز

( 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ) و قیمتهای نازل ارائه شده ‚ آن را از تمام فروشگاههای فیزیکی مشابه متمایز می سازد .

تهران - خ امام خمینی - میدان حسن آباد - مجتمع تجاری رشید 1 - طبقه بالای همکف - واحد 24