يزد موزائيك (سهامي خاص)

تهران خيابان سهروردي شمالي، بالاتر از عباس آباد، خيابان كوروش، پلاك57
88500500
88500504
yazdmosaic@yazdmosaic.com
توضیحات کلی :

تولید کننده موازئيك

تلفن دفتر يزد : 36230177 (035)

آدرس مشترك : عالي سفالين يزد  ايزو9002

www.yazdmosaic.com

تولید کننده موازئيك

تلفن دفتر يزد : 36230177 (035)

آدرس مشترك : عالي سفالين يزد  ايزو9002

www.yazdmosaic.com

تهران خيابان سهروردي شمالي، بالاتر از عباس آباد، خيابان كوروش، پلاك57