آرمه چين - آرمه بتن

شهريار خيابان وليعصر، ساختمان كانون مهندسين
65224474
65224671
info@armechin-armebeton.com
توضیحات کلی :

توليد بتن آماده

تلفن كارخانه : 46893581 (021)

www.armechin-armebeton.com

توليد بتن آماده

تلفن كارخانه : 46893581 (021)

www.armechin-armebeton.com

شهريار خيابان وليعصر، ساختمان كانون مهندسين