آكاميا و اكسير پيشبرد ساختمان

تهران خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان وليعصر، جنب سينما آفريقا، كوچه رهبان، پلاك12 طبقه اول
88896340-4
88900383
info@oei.ir
توضیحات کلی :

پوشش هاي سقفي ضد آب و رطوبت، مقاوم

www.oei.ir  

www.ondulineiran.ir

پوشش هاي سقفي ضد آب و رطوبت، مقاوم

www.oei.ir  

www.ondulineiran.ir

تهران خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان وليعصر، جنب سينما آفريقا، كوچه رهبان، پلاك12 طبقه اول