محصولات
لیست شرکت های فعال در زمینه   هواکش، فن و سانتریفیوژ
دسته بندی بر اساس :
تهران خيابان انقلاب, خيابان مفتح جنوبي, پلاك5
88300564
56866862
info@farahava.ir
تهران خيابان سعدي شمالي، پلاك556
88758752
88734768
hamid@kermani.org
تهران خيابان انقلاب, دروازه دولت, جنب خيابان خاقاني, پلاك435
88827443 88825987 88317495
88317496
kanon@yahoo.com
ملايربلوار خليج فارس، بلوار بعثت (كمربندي بروجرد)، خيابان كارخانه قند
081-32221146 33342431
081-32231825
info@kooshesh.ir
قم شهرك صنعتي شكوهيه، بلوار شهيد بهشتي، خيابان مفتح، آلاله2، فاز دوم، پلاك B2
025-33343254-5
025-3343037
vad_qom@yahoo.com
تهران خيابان جمهوري، چهار راه باستان، پلاك1299
66928699 66428422
66428423
info@ipcoipco.com